Å fly er sikrere enn å gå gatelangs.

 

Ingen kan si annet enn at det å fly er en veldig lite risikabel måte å reise på. Statistikk fra den internasjonale flyorganisasjonen IATA viser at det i 2016 inntraff 65 flyulykker. Det nevnes ikke hvor mange flyavganger som ble gjennomført samme pret, men ettersom man helt sikkert snakker om millioner så er jo ulykkeprosenten forsvinnende liten. Året før var det riktignok flere, 81 i tallet, men fremdeles veldig lite. Av de 68 ulykkene i fjor var det ti som krevde menneskeliv. Til sammen var det 268 personer som fikk sette livet til i disse tragediene. Det betyr heldigvis at antallet personer som omkommer i flyulykker er på vei ned for i følge samme statistikk. Av den går det nemlig frem at det i de siste fem årene gjennomsnittlig har omkommet 371 personer på denne måten.

Så de mange som er redde for å fly har helt klart statistikken mot seg. Det er betydelig mindre farlig å fly enn det er å gå gatelangs i hvilken som helst storby. Men så er det jo det der som det er vanskelig å sette ord på, det ulogiske i at et fly skal kunne henge i løse luften.

azalea