Kabinansatt er ikke et like attraktivt yrke

 

Som en konsekvens av de store endringene som har funnet sted innen luftfarten er det ikke lenger like attraktivt å jobbe om bord på fly. For bare noen få årtier tilbake hadde det å være kabinansatt meget høy status og konkurransen om å bli tatt opp som «flyvertinne» var tøff. Derfor var også personellet – som jo i veldig stor grad var kvinner – ofte velutdannede og verdensvante folk som hadde de aller beste forutsetninger for å gjøre sin jobb godt. Det å kunne farte verden rundt å få tilfredsstilt reiselyst og opplevelsetrang var sikkert en av grunnene til at yrket var så attraktivt.

Konkurransen i næringen har imidlertid tvunget frem kortere stopp slik at personellet sjelden kommer lenger enn til flyplassen når de lander på eksotiske reisemål. Og det er nok konkurransen fra velkvalifisert personell fra andre land med lavere lønninger, må nok ta skylden for at betingelsene ikke lenger er hva de engang var. Lønnen er lavere, frynsegodene færre og pensjonavtalene mindre gunstige. Likevel er jobben akkurat like krevende som før og arbeidstidene like lange om enn ikke lenger. Så det har sikkert blitt vanskeligere å smile bredt når man ønsker passasjeren velkommen om bor.

azalea