Fly

Fly har blitt betegnet som det 20. århundrets viktigste oppfinnelse, og er svært viktig også i det 21. århundre som vi lever i nå. Flyet har blitt over 100 år, men fortsatt er det noe fascinerende og besnærende, ja noe nesten uvirkelig, over å bare sette seg inn i en metalltube og bli tatt med opp i luften.

To store produsenter

Markedet for større fly er i dag helt dominert av to store produsenter, Airbus og Boeing. Boeing, den amerikanske giganten, er den eldste av disse. Airbus har imidlertid greid å ta opp konkurransen over tid. Siden 1990-tallet har disse to produsentene hatt det som kalles et duopol på store jetfly, altså at de deler markedet mellom seg. Bakgrunnen var at Boeing slo seg sammen med sin gamle amerikanske konkurrent, McDonnell Douglas, kjent for fly som DC-9. Andre flyprodusenter har stort sett gitt opp å konkurrere på dette markedet, og satser i stedet på mindre flytyper. Både Boeing og Airbus anklager den andre parten for å ha urettferdige konkurransefordeler som skyldes statlig støtte.

Å bygge et fly er en vanskelig oppgave. Bare det å lage motorene er en ekstremt kompleks oppgave, og i dag er det også på motorsiden bare tre større selskaper som står bak produksjonen. Men fly skal også ha alt mulig annet, fra lettmetall i skroget til treverk til pynt inni. Derfor tar det svært lang tid å designe, utvikle og produsere fly, prosesser som gjerne tar flere tiår og så skal følges opp i flere tiår med reservedeler. Betydningen av forutsigbarhet er noe av grunnen til at både amerikanske og europeiske myndigheter støtter opp om flyproduksjon. Det er også store økonomiske interesser og mange arbeidsplasser knyttet til denne industrien.

Dreamliner mot A350

Dreamliner er det nye drømmeflyet til Boeing, som mer teknisk kalles for Boeing 787, tidligere kalt 7E7 i utviklingsfasen. Dette er et fly som avhengig av setekonfigurasjonen kan ta over 300 passasjerer, samtidig som det har fått redusert bensinforbruket sammenlignet med eldre modeller som Boeing 767. Mange tenker at Dreamliner er et unikt stort fly, men det er faktisk ikke noe større enn 767. Dreamliner er faktisk mindre enn 777. Den store forskjellen er bruken av avanserte komposittmaterialer i Dreamliner.

Den mest relevante konkurrenten til Dreamliner er Airbus A350 XWB, der XWB er en forkortelse som står for ekstra ekstra vid flykropp. Her er både vingene og kroppen for første gang utført i karbonfiber, som gjør flyet lettere enn størrelsen skulle tilsi og dermed begrenser brennstofforbruket. Avhengig av konfigurasjon har flyet plass til mellom 250 og 300 passasjerer, og en rekkevidde på rundt 15 000 km. En tenkt VIP-versjon med bare 20 seter kan fly 20 000 km, eller halve jorden rundt, men så langt har ingen kjøpt denne utgaven.

azalea