Flyets historie og utvikling

I denne artikkelen skal vi snakke om historien til det vi i dag kalle for fly. På grunn av våre teknologiske fremskritt så kan vi faktisk reise nesten hvor som helst i verden ekstremt raskt. Det første vi skal gjøre er å se litt nærmere på historien til denne utviklingen og hvordan vi endte opp her. Etter det skal vi se på hva slags teknologi som har gjort dette mulig og hvilken effekt det har på samfunnet vårt at vi nå har evnen til å fly gjennom luften til et annet land på noen få timer.

Historien

Brødrene Wright får som oftest anerkjennelsen om å starte i gang det første flyet i menneskets historie. De fikk i gang det første flyet som faktisk var tyngre enn luft og som kunne styres. Første suksessen som de kom med, var et av disse flyene som kunne holde seg i luften i cirka 12 sekunder.

Dette gav verden et optimistisk syn på spørsmålet om reise gjennom luften var mulig eller ikke. I dag kan vi laste inn enorme fly som kan romme både en stor andel passasjerer og last. Husk at det er drøyt 100 år siden vi utviklet denne prototypen, men i dag så har vi faktisk teknologien til å sende mennesker ut i verdensrommet! Det er en enorm fremgang.

Teknologien

For ikke så veldig lenge siden utviklet vi et nytt fly som rett og slett er det største flyet vi noen gang har satt i luften. Det er cirka 117 meter fra den ene vingetippen til den andre. Dette flyet kan faktisk reise så høyt opp i luften at den er på grensen til å være ute i universet. Det kan også ta med seg raketter som den kan sende ut for å plassere satellitter ut i rommet.

Denne slags teknologi kunne ikke blitt oppnådd uten vår forståelse av datamaskiner og elektroniske signaler. Koding og forståelsen av radiofrekvenser har gitt oss muligheten til å kommunisere øyeblikkelig over hele verden. Uten denne teknologien hadde det vært umulig å ha en så stor flytrafikk i luften som vi har i dag. Dette er også den samme teknologien som har gitt oss for eksempel telefoner. I dag har vi alle sammen smarte mobiltelefoner som kan gjøre alle slags ting. Det finnes også eksterne teknikkdeler som man kan kjøpe inn til disse for å forbedre dem ytterligere.

Betydningen

Denne teknologien har store konsekvenser for verden. For det første så har verden rett og slett blitt mindre, vi kan snakke med nesten hvem som helst hvor som helst. Vi kan reise over hele verden ved hjelp av fly. Dette har derimot store påvirkninger på klimaet vårt. Fly bruker nemlig veldig mye drivstoff og disse utslippene er ikke gode for planeten vår.

azalea