Snart letter Norges første elfly!

Fly på himmelen

Her i vårt langstrakte land satses det på mye forskjellig. De siste årene har elbiler og hybridbiler hatt et stort oppsving. Det samme kan sies om utviklingen av netthandel, som trendly.no og andre nettbutikker. Det er nesten ingen grenser for hva vi kan få til. Eller er det det? Det kan bli spennende å se hvor veien fører oss, spesielt med tanke på målet om fly drevet på elektrisitet. Avinor har i samarbeid med norske flyselskaper satt i gang et prosjekt. Målet er at all kommersiell flyging innenlands skal skje med med el-fly innen år 2040. Prosjektet er godt i gang med verdens første el-fly snart på vingene.

Se ut flyvindu

Verdens første elfly er et lite fly med plass til kun en passasjer. Målet med dette flyet er rett og slett å vise at det er mulig å bruke elektrisitet istedet for ordinært drivstoff. Det vil være behov for videre utvikling for å kunne bygge rene passasjerfly av denne typen. Blant annet må størrelse og vekt på batteriene testes ut, da de ikke kan være for tunge i forhold til flystrekningen. Norge har vært en pådriver i kampen for renere alternativer for drivstoff. Blant annet er vi verdensledende innen bruk av elbil. Dermed er også verdens øyne rettet hit mot nord når det gjelder fly drevet på batteri. Flyet, som i dag er klart til testflyging, har en ladetid på 2 timer, og batteriet gir 1 time flytid. Avinor og deres samarbeidspartnere har et håp om at elfly er klar for rutetrafikk rundt år 2030, selv om ikke hele flyflåten byttes ut samtidig. Flåten med elfly vil ikke ha samme kapasitet som dagens fly når det gjelder antall passasjerer, men hvem vet – det har skjedd overraskende fremskritt tidligere også.

Propell og motor

azalea