Luftfarten er en bransje i stadig forandring.

Luftfarten har vært gjennom en rivende utvikling de siste tiårene og konkurransen de forskjellige aktørene imellom har blitt veldig mye tøffere, etter at næringen har blitt deregulert de aller fleste steder. Det er ikke lenger de store nasjonale selskapene som dominerer i luften. Rett og slett fordi de ikke var rustet til å møte den harde konkurransen som dereguleringen innebar. Det var organisasjoner som hadde kunnet vokse seg alt for store og ineffektive, godt beskyttet at sine monopoltilværelser. Mens organisasjonene svellet ut og kostnadene steg var det bare å øke prisene, ettersom kundene i realiteten ikke hadde andre steder å gå. Dessuten viste det seg jo at betalingsviljen hos flypassasjerer var veldig høy. Trolig først og fremst fordi det i veldig stor grad var arbeidsgiver som betalte.

Da markedet endelig ble åpnet for konkurranse formelig spratt nye flyselskap opp som svamp av bakken. Man trengte ikke være veldig fremsynt for å se at den nye situasjonen åpnet store muligheter for nye aktører. Aktører som ikke var belemret med oppblåste organisasjoner, gamle fly og dårlig, overbetalt ledelse. Med slanke organisasjoner, effektive rutiner og nye fly, var det ikke vanskelig å levere flyreiser, både billigere, bedre og mer miljøvennlig, enn det de gamle kolossene kunne. Dermed åpnet det seg også et nytt marked. Lavprisflyet. Skulle de nye aktørene kunne fylle flyene sin med sine lave priser, var de avhengig av å få flere mennesker til å fly oftere. Og det må vel være lov å si at de har lykkes i den strategien. For mens det å reise med fly var en slags statusgreie som ikke hvem som helst hadde råd til, så fylles flyene i dag av helt vanlige lønnsmottakere på vei til eller fra feriemål, men også på jobbreiser. Skjønt plass til luksus er det jo enda.

Miljøaspektet

Luftfarten er ikke sene med selv å presisere at de er svært miljøbevisste og det stemmer jo også at de legger ned masse ressurser på å utvikle fly som brenner så lite drivstoff som mulig. Dessuten serverer de klimasnill mat på miljømerket bestikk og utvikle elektroniske bookingsystem som ikke krever papir og annet som ikke er bra for miljøet. I det hele tatt: De er miljøbevisste. Men derfra til å slutte at all flytrafikken er bra for miljøet er litt i overkant. For det er jo de store volumene som utgjør den store miljøtrusselen. Det har aldri blitt laget så mange fly som i dag og det har aldri blitt svidd av så mye brennstoff som i dag og da er det jo ikke helt troverdig å snakke om en miljøvennlig bransje. Men dette er vel kanskje noe passasjerene selv burde ta konsekvensen av gjennom å kutte ut en reise eller flere hvert år.

 

azalea